Logo Puzzle Mysteries Puzzle Mysteries
Blog
Log in Sign up
Mysteries Escape Rooms Company Outings About Contact Blog Log in Sign up

Dr. Watson And The Old Photo Book

Het was op een mooie zomerdag, vroeg in de avond en Dr. Watson was net het vorige weekend teruggekeerd van zijn vakantie overzees. Aangezien het een mooie avond was, besloot hij nog een ommetje te maken door het park.

Toen hij langs de eenden kwam stopte hij om hen het oude brood dat hij meegenomen had van huis te voeren.
Op een bankje zag hij een oudere heer zitten met een fotoboek in zijn hand, in gedachten verzonken.
Nadat al het brood opgevoerd was, zette hij zich neder naast de man op de bank.

The Old Photo Book

"Wat een mooie rode fotomap heeft u daar", begon Dr. Watson het gesprek.

"Ach, ja", zo verzuchtte de oudere heer, "het is van mijn overleden nicht Dénartha uit Ierland.We hebben met de familie haar huis leeggeruimd en ik kwam een aantal foto-albums tegen. Het vreemde is dat ze allemaal op de eerste pagina foto's hebben van een soort vreemde kaarsenstandaard en een lamp.

Daarna volgen normale foto's. Ik kan er maar niet achter komen waarom ze die foto's in het album gestopt heeft."

"Hmm, interessant", peinsde Dr. Watson. "Zou ik eens een blik mogen werpen op die foto's?"